Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


hallo
bij mij lukt kopiëren ook gewoon ttz met muis
Julien
maar weet er iemand HOE ik een waarde plaats (via basic !) in een cel en hoe ik aan een cel een waarde toeken In Excel is dat bvb range("a12").value=123 e, omgekeerd leukewaarde=range(b12").value
Wat ik in Libreoffice mis is jump-indirect
dat werkt zo je definieert eerst een range zeg maar "aaaa" voor de cel f13 en daarin zet je een adres (of direct) of via tekstmanipulatie bvb d23 Nadien verander je de range definite van cel f13 in indirect(f13) nadien jump/aaaa gaat naar d23 Dit lijkt ingewikkeld maar is reuze handig in een situatie waar je VEEL moet over en weer springen naar lokaties die zelf afhangen van de waarde van andere dingen
Julien

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Winfried Donkers
Sent: Thursday, February 05, 2015 12:51 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: RE: [nl-users] Calc

Jan,

Als ik in Calc de inhoud van een cel wil kopiëren lukt dat alleen als ik de inhoud in de "intypebalk" selecteer en met Ctrl+C kopieer. Met de muis lukt dat niet; noch in de cel zelf noch in de "intypebalk". Is dat normaal of moet ik ergens instellen dat ik wel de muis kan gebruiken voor rechtsklikken en kopiëren? Ik hoorde ooit dat dat rechtklikken "gevaarlijk" kan zijn en dat dit daarom hier en daar niet wordt toegestaan uit veiligheidsoogpunt.

In Calc kan je gewoon met de muis werken, selecteren, kopiëren/verplaatsen/slepen/etc.. Als het bij jou niet werkt, staat er misschien een instelling niet goed, al weet ik niet welke.
Er is in elk geval geen blokkering uit veiligheidsoogpunt.

Winfried

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.