Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Jan,

Als ik in Calc de inhoud van een cel wil kopiëren lukt dat alleen als ik de inhoud in de 
"intypebalk" selecteer en met Ctrl+C kopieer. Met de muis lukt dat niet; noch in de cel zelf noch 
in de "intypebalk". Is dat normaal of moet ik ergens instellen dat ik wel de muis kan gebruiken 
voor rechtsklikken en kopiëren?  Ik hoorde ooit dat dat rechtklikken "gevaarlijk" kan zijn en dat 
dit daarom hier en daar niet wordt toegestaan uit veiligheidsoogpunt.

In Calc kan je gewoon met de muis werken, selecteren, kopiëren/verplaatsen/slepen/etc..
Als het bij jou niet werkt, staat er misschien een instelling niet goed, al weet ik niet welke.
Er is in elk geval geen blokkering uit veiligheidsoogpunt.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.