Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


halo Michel
ben zoals jij een enthousiast Excelgebruiker (geweest) en ben nu aan het muteren naar LO De verklaring is dat een lege cel en een nul twee totaal verschillende dingen zijn een ander iets is dat in alle spreadsheets er een verschil is/kan zijn tussen wat er in de PC zit en WAT je ziet je kan om te beginnen via extra/opties/calc/weergave aangeven of je nullen wil weergeven of niet Verder zijn de vragen "is A1 = 0" en "is A1=leeg" twee verschillende vragen !!!! ook voor het tellen van aantallen(cellen) en de manier HOE je dat vraagt moet je daar rekening mee houden ook al is er (schijnbaar) geen verschil Tenslotte ik heb <leeg> nog niet geprobeerd maar geef de voorkeur aan "" omdat dat inderdaad een lege cel tot gevolg heeft
succes ermee
Julien

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Michel Beekman
Sent: Thursday, February 05, 2015 3:36 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] Blanco veld als resultaat van een ALS-functie

L.S.,
Ik ben een enthousiast gebruiker van (vroeger) Excel en (nu) LibreOffice
Calc; ik gebruik het voor van alles, o.a. voor tabelleren en allerlei
berekeningen in de administratie van mijzelf en anderen.
Ik loop echter geregeld aan tegen een klein probleempje, dat ik
overigens ook al met Excel had.  Beide programma's hebben de eigenschap
om in lege velden een 0 te introduceren maar ik wil liever een lege cel
zien.
Een voorbeeld is het gebruik van de ALS-functie: als je een formule
maakt waarin je als resultaat een lege cel wilt krijgen, zet Calc er
toch een 0 neer, aangevuld met een aantal decimalen, afhankelijk van de
ingestelde opmaak.

"=ALS(A1=0;B1=5;<leeg>) werkt niet want geeft "Fout 510"; ook als je bij
de parameter verwijst naar een leeg veld elders krijg je toch weer een 0
als resultaat.
Kan iemand me laten weten hoe ik een blank veld als resultaat kan krijgen?
Bij voorbaat dank voor de moeite en vriendelijke groet,
Michel Beekman

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.