Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Julien, 

Dick Groskamp helpt niet mee aan de vertalingen van LibreOffice. Hij heeft veel werk gedaan voor 
OpenOffice.org, maar volgt nu het spoor van ApacheOpenOffice. Als je wil mag je je suggesties aan 
mij sturen of ze bij voorkeur posten op de documentatie mailinglijst 
documentatie+subscribe@nl.libreoffice.org 

Vriendelijke groeten 

Leo 


Hallo! 
Heb redelijk wat ervaring met MS-Excel en heb een paar suggesties inzake andere formulering de 
handleiding voor Calc had daarom graag het "e-adres" van Dick Groskamp gekend want DEZE open 
discussie-plek lijkt mij daarvoor minder geschikt 
groetjes 
Julien Lamont, België 

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Hubertus 
Sent: Thursday, February 05, 2015 10:22 AM 
To: users@nl.libreoffice.org 
Subject: Re: [nl-users] handleiding libreoffice base 

Beste Leo en allen die hiermee begaan zijn, 

Als ik dit lees zou er een "tussenoplossing" kunnen gevonden worden in 
volgende suggestie : 
De handleiding "eenvoudige database in Calc" (hoofdstuk 13) is - voor 
mij althans - nog niet voldoende duidelijk. 
Die is trouwens ook nog gebaseerd op versie 3.x. 
Het is, denk ik, quasi onbegonnen werk om een handleiding te vertalen 
als je er onvoldoende kennis van hebt. 

Zou het dan geen idee zijn om dat hoofdstuk 13 met een paar mensen samen 
te herwerken in een "hands on" setting : 
samen functies bestuderen/uitproberen en teksten vertalen al dan niet in 
omgekeerde volgorde. 
Een drietal zaterdag-voormiddagen opofferen, tussendoor nog wat 
huiswerkmaken, nog eens samenkomen voor de eindredactie, en klaar 
(of is dit een te optimistische timing ?) 

In dergelijke constellatie kan ik mee in stappen : we slaan dan 2 
vliegen in één klap : we leren bij en er is een nieuwe handleiding als 
eindresultaat. 
Nadien kan dan bekeken worden of er mogelijkheid is om base - al dan 
niet in een gelijkaardige formule - aan te pakken. 


Bert 

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.