Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Frank,

VLB1 wrote on 28-06-15 16:27:

Wanneer ik een groot bestand open heb in de bovengenoemde versie en ik
wil het contex menu of het menu scherm wat uitklapt gebruiken, krijg ik
wel een uitklap scherm tevoorschijn, maar geen teksten om te bewerken.
Heel af en toe komen de teksten bij even wachten wel naar voren, maar
vaker niet.

Ik heb een issue zien langskomen over menu's, maar niet naar de details
gekeken.
Binnenkort is de tweede release kandidaat beschikbaar, dus al twee
versies verder dan de b├Ęta 3. Als het daarin nog steeds voorkomt, zou
het maken van een issue zeer welkom zijn.

vr. groet,
Cor

De RC2 is nog niet officieel vrijgegeven, maar je kunt de testversie
ervan al wel hier vinden
  http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/win/
('testversie': wordt eerst in 'kleinere' kring gebruikt om eventuele
grote issues, zoals het niet werken van de installaties, te ontdekken.
Komt zelden voor, maar voorzichtigheid voor alles natuurlijk.)-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.