Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Aan de handleidingen voor Writer 4.2 is het hoofdstuk Afdrukken, exporteren
en e-mailen toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u de optie Document snel afdrukken kunt
gebruiken, maar ook hoe u diverse printinstellingen, vóór het afdrukken,
kunt aanpassen. Ook kunt u vinden hoe u op een kleurenprinter in
bijvoorbeeld zwart/wit kunt afdrukken. Vervolgens kunt u lezen hoe u
verschillende soorten documenten kunt afdrukken, zoals enveloppen,
etiketten en brochures.
Naast afdrukken kunt u in deze handleiding ook vinden hoe u naar andere
bestandsformaten, zoals PDF kunt exporteren en hoe u een bestand direct als
bijlage met een e-mail kunt meesturen.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.