Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hi Pieter

Op 28 juni 2015 07:05 schreef pieter kristensen <pieterkristensen@gmail.com>
:

Ik heb al iets....
Ik heb gewoon de werkbalk Wijzigingen in de gereedschappenbalk bovenin
gesleept.
Nu hoef ik niet iedere keer met die rechter muisknop aan de gang.
Werkt al veel beter.
Maar mocht er iemand zijn die toevallig een sneltoets weet dan hou ik me
aanbevolen.


Je kunt je eigen sneltoets hiervoor maken. Ga naar Extra > Aanpassen,
tabpagina Toetsenbord. Kies de toetscombinatie en daarna de categorie
Bewerken en de functie Volgende wijziging. Zie voor meer details de
handleiding "LibreOffice aanpassen.

Groeten, Kees


Op 27-06-15 om 19:03 schreef pieter kristensen:

 Hai allemaal,

Ik vind het een vooruitgang dat nu in het contextmenu het item "volgende
wijziging" is opgenomen.

Maar is er geen sneltoets om naar de "volgende wijziging" te springen?

Dat zou pas echt handig zijn. Ik heb gezocht, in de help van het
programma en online
http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/handleiding-voor-beginners-4.2/handleiding-voor-beginners/sneltoetsen-voor-het-toetsenbord-07-02-2015/at_download/file
maar ik kan het niet vinden.
Pieter--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.