Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ongelofelijk, die Duitstalige Handleiding! Bijna 500 bladzijden, en naar
zij aangeven voor versie 4.4.

Ad

Op 4 februari 2015 08:33 schreef <leo.moons@telenet.be>:

Beste allen, Bedankt voor jullie feedback. Ik ben al zo'n 8 jaar bezig met
het vertalen van eerst OpenOffice.org en dan LibreOffice handleidingen en
het is een hele klus. Zeker als het team zo klein is,
meestal iemand anders en ik zelf. Eerlijkheidshalve moet ik hieraan
toevoegen dat mijn activiteit ook hoogtes en laagtes kent. Over de jaren
heen hebben we er voor geopteerd om per hoofdversie (1.4, 2x, 3.x en 4x)
handleidingen uit te brengen in functie van de beschikbare vertaalkracht.
Onze Engelstalige vrienden slagen er ook niet in voor elke versie (4.0,
4.1 …) een handleiding uit te brengen, ook al zijn ze met meer en sommigen
er bijna voltijds
mee bezig (af te leiden uit de snelheid waarmee zij soms werken). De
verschillen tussen een versie 3 en 4 zijn bijvoorbeeld erg groot: vaak moet
de handleiding voor de helft herschreven worden. Vaak wordt de handleiding
niet
alleen aangepast aan de nieuwe versie maar ook verbeterd en herwerkt. Om
een idee te krijgen welke handleidingen prioritair zijn, baseren we ons op
de verkoopcijfers van de Engelstalige handleidingen (uiteraard worden veel
handleidingen gratis gedownload en daar hebben we geen cijfers van). 478
Getting Started 198 Writer Guide 93 Calc Guide 50 Impress Guide 57 Draw
Guide 31 Math Guide 87 Base Handbook (Laatste cijfers van september 2014)
De meeste vertalers hebben ook een voltijdse job of zijn vele andere
vlakken actief en daardoor is hun tijd beperkt, te meer daar zij ook vaak
actief zijn bij het vertalen
van de gebruikersinterface en de Help van de software. Uiteraard zouden
ook wij graag meer vertalingen zien, maar iedereen draagt zijn steentje bij
naar eigen tijd en kunnen. Vandaar dat ik bij deze dan ook een warme oproep
wil doen om bij te dragen, hoe klein de bijdrage ook is. Maar uiteraard
wil ik ook iedereen van harte bedanken voor de hulp tot nu toe. Rest nog de
vraag over de handleiding voor Base: de kennis van het vertaalteam is te
beperkt om hieraan te beginnen, maar weet dat, naar ik lees, de Duitstalige
handleiding zeer up to date is en zeer goed is.
http://de.libreoffice.org/get-help/documentation/ (Het leren beheersen
van Base staat al jaaaren op mijn “To do – lijstje”. Vriendelijke groeten
LeoHet vertalen van de Base handleiding staat al heel lang op mijn todo list,
maar heb er gewoonweg geen tijd voor. In maart hoop ik wat meer tijd te
krijgen, hoop dan te kunnen starten.

Rob


Op 30-01-15 om 11:09 schreef Kees Kriek:


Helaas is er nog geen vertaling van de handleidingen voor Base. Niet alleen
is het vertaalteam erg klein, maar er zitten ook geen Base-kenners in,
waardoor het erg moeilijk is deze handleidingen te vertalen. Liefhebbers
van Base die tijd en zin hebben nodig ik graag uit hieraan een steentje bij
te dragen.

Vriendelijke groet,
Kees

Op 30 januari 2015 10:45 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl> :


<blockquote>
De wegwijzer naar * alle * documentatie van LibreOffice Nederlands
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Op 30 januari 2015 10:38 schreef Hubertus <hubertus.verdonck@telenet.be> :


<blockquote>
Beste,
ik heb eenzelfde probleem : de engelstalige handleiding voor Base
(LO4.0) is niet altijd even duidelijk voor een leek als ik.
Ik las ook Hoofdstuk 13 Calc als eenvoudige database, (betreft wel een
oudere LO-versie maar is de meest recente in het Nederlands) maar ook
daarmee raak ik er niet uit.

Dus : alle hulp is welkom
De link naar de wiki is een teleurstelling : die info is zo summier en
verwijst zovaak van links naar rechts en terug dat ik er niets wijzer
van word, in tegendeel.

Alvast dank
Bet Verdonck

Arthur Van Remoortere schreef op 29/01/2015 om 14:51:

<blockquote>
Geachte,

Ik ben op zoek naar een Nederlandstalige handleiding voor het programma

base.

<blockquote>
Ik probeer hier namelijk mee te werken om een database op te stellen
</blockquote>
maar zit vast met een aantal foutboodschappen.

<blockquote>
Kunnen jullie me aan die Nederlandstalige handleiding helpen.

Met vriendelijke groeten,Arthur Van Remoortere
Koningin Fabiolapark 821

9100 Sint-Niklaas

gsm 0479/35 19 62</blockquote>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


</blockquote>
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

</blockquote>

</blockquote>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.