Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen,

Sorry voor de ongelooflijk slechte opmaak van mijn vorige e-mail. (verstuurde dit vanop mijn 
wintervakantie adres en was me niet bewust van de recht-op recht-aan opmaak).

Vriendelijke groeten

Leo

Op 04-02-15 om 10:09 schreef Ad Rienks:
Ongelofelijk, die Duitstalige Handleiding! Bijna 500 bladzijden, en naar
zij aangeven voor versie 4.4.

Ad

Op 4 februari 2015 08:33 schreef <leo.moons@telenet.be>:

Beste allen, Bedankt voor jullie feedback. Ik ben al zo'n 8 jaar bezig met
het vertalen van eerst OpenOffice.org en dan LibreOffice handleidingen en
het is een hele klus. Zeker als het team zo klein is,

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.