Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste allen, Bedankt voor jullie feedback. Ik ben al zo'n 8 jaar bezig met het vertalen van eerst 
OpenOffice.org en dan LibreOffice handleidingen en het is een hele klus. Zeker als het team zo 
klein is, 
meestal iemand anders en ik zelf. Eerlijkheidshalve moet ik hieraan toevoegen dat mijn activiteit 
ook hoogtes en laagtes kent. Over de jaren heen hebben we er voor geopteerd om per hoofdversie 
(1.4, 2x, 3.x en 4x) handleidingen uit te brengen in functie van de beschikbare vertaalkracht. 
Onze Engelstalige vrienden slagen er ook niet in voor elke versie (4.0, 4.1 …) een handleiding uit 
te brengen, ook al zijn ze met meer en sommigen er bijna voltijds 
mee bezig (af te leiden uit de snelheid waarmee zij soms werken). De verschillen tussen een versie 
3 en 4 zijn bijvoorbeeld erg groot: vaak moet de handleiding voor de helft herschreven worden. Vaak 
wordt de handleiding niet 
alleen aangepast aan de nieuwe versie maar ook verbeterd en herwerkt. Om een idee te krijgen welke 
handleidingen prioritair zijn, baseren we ons op de verkoopcijfers van de Engelstalige 
handleidingen (uiteraard worden veel 
handleidingen gratis gedownload en daar hebben we geen cijfers van). 478 Getting Started 198 Writer 
Guide 93 Calc Guide 50 Impress Guide 57 Draw Guide 31 Math Guide 87 Base Handbook (Laatste cijfers 
van september 2014) De meeste vertalers hebben ook een voltijdse job of zijn vele andere vlakken 
actief en daardoor is hun tijd beperkt, te meer daar zij ook vaak actief zijn bij het vertalen 
van de gebruikersinterface en de Help van de software. Uiteraard zouden ook wij graag meer 
vertalingen zien, maar iedereen draagt zijn steentje bij naar eigen tijd en kunnen. Vandaar dat ik 
bij deze dan ook een warme oproep 
wil doen om bij te dragen, hoe klein de bijdrage ook is. Maar uiteraard wil ik ook iedereen van 
harte bedanken voor de hulp tot nu toe. Rest nog de vraag over de handleiding voor Base: de kennis 
van het vertaalteam is te beperkt om hieraan te beginnen, maar weet dat, naar ik lees, de 
Duitstalige 
handleiding zeer up to date is en zeer goed is. http://de.libreoffice.org/get-help/documentation/ 
(Het leren beheersen van Base staat al jaaaren op mijn “To do – lijstje”. Vriendelijke groeten Leo Het vertalen van de Base handleiding staat al heel lang op mijn todo list, maar heb er gewoonweg 
geen tijd voor. In maart hoop ik wat meer tijd te krijgen, hoop dan te kunnen starten. 

Rob 


Op 30-01-15 om 11:09 schreef Kees Kriek: 


Helaas is er nog geen vertaling van de handleidingen voor Base. Niet alleen 
is het vertaalteam erg klein, maar er zitten ook geen Base-kenners in, 
waardoor het erg moeilijk is deze handleidingen te vertalen. Liefhebbers 
van Base die tijd en zin hebben nodig ik graag uit hieraan een steentje bij 
te dragen. 

Vriendelijke groet, 
Kees 

Op 30 januari 2015 10:45 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl> : 


<blockquote>
De wegwijzer naar * alle * documentatie van LibreOffice Nederlands 
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/ 

Op 30 januari 2015 10:38 schreef Hubertus <hubertus.verdonck@telenet.be> : 


<blockquote>
Beste, 
ik heb eenzelfde probleem : de engelstalige handleiding voor Base 
(LO4.0) is niet altijd even duidelijk voor een leek als ik. 
Ik las ook Hoofdstuk 13 Calc als eenvoudige database, (betreft wel een 
oudere LO-versie maar is de meest recente in het Nederlands) maar ook 
daarmee raak ik er niet uit. 

Dus : alle hulp is welkom 
De link naar de wiki is een teleurstelling : die info is zo summier en 
verwijst zovaak van links naar rechts en terug dat ik er niets wijzer 
van word, in tegendeel. 

Alvast dank 
Bet Verdonck 

Arthur Van Remoortere schreef op 29/01/2015 om 14:51: 

<blockquote>
Geachte, 

Ik ben op zoek naar een Nederlandstalige handleiding voor het programma 

base. 

<blockquote>
Ik probeer hier namelijk mee te werken om een database op te stellen 
</blockquote>
maar zit vast met een aantal foutboodschappen. 

<blockquote>
Kunnen jullie me aan die Nederlandstalige handleiding helpen. 

Met vriendelijke groeten, Arthur Van Remoortere 
Koningin Fabiolapark 821 

9100 Sint-Niklaas 

gsm 0479/35 19 62 </blockquote>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org 
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette 
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/ 
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be 
deleted 


</blockquote>
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org 
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette 
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/ 
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be 
deleted 

</blockquote>

</blockquote>


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org 
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette 
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/ 
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted 

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.