Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo Dick,
Ik heb een adressen lijst aangemaakt in Base.
1) dit bestand kan ik openen.
2) tabel kan ik inzien met alle gegevens
3) Query waarin criteria in zijn geplaatst kan ik bekijken, daarin staat query van namen van personen die een e-mail adres hebben. 4) de onderste optie rapporten kan ik openen, maar het rapport dat gekoppeld is aan de bovenstaande query is niet te openen. Na een paar minuten ben ik gestopt.
Het rapport verwijderd en opnieuw aanmaken ging ook niet in versie 4.4.

Helaas start mijn pc niet meer op en ben nu bezig met een back-up, daarvoor gebruik een Ubuntu schijf in de optie Ubuntu uit proberen.
Deze crash heeft niet met LO te maken. (Windows 7 pc)
groeten Theo

Op 03/02/15 om 20:40 schreef Dick Stomp:
Ik neem aan, dat de Rapporten door Writer moeten worden geproduceerd?
Dick

Op 3 februari 2015 19:35 schreef Theo van Nunen <tvnunen@tele2.nl>:

Beste lezers,
Rapporten worden niet geopend in Base versie 4.4.
Ook een rapport maken ging niet.
Tabellen en Query's openen geen probleem.
Daarom nog maar even terug naar versie 4.3 en wachten op de volgende
versie.

Ik kan het bestand niet in deze mail linken omdat het persoonlijke
gegevens bevat.
groeten Theo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.