Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

De eerste RC voor 4.2.1 is er:
  http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

(Dank Joren voor het weer netjes bijwerken van de pagina :) )

Een belangrijke update, want in 4.2.0 is een fundamentele vernieuwing
van de kern van Calc ingevoegd. En dat heeft uiteraard hier en daar
randeffecten - ongewenste wel te verstaan.
In de 4.2.1.1 is daarvan een flink deel al opgelost, dus heb je een
probleem gezien in de 4.2.0.4, dan is het goed om nu te testen.

Melden van (nieuwe) problemen wordt altijd zeer op prijs gesteld!

vr. groet,
Cor

 PS Er komen nog wat andere aankondigingen maar ik heb er
    zelf enkele dagen zo goed als geheel uitgelegen en dus
    wat achterstand..

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.