Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index Dank Cor,

Ik had het zelf moeten bedenken! Jaren werkte ik (in OOo) alleen met .odt maar omdat ik steeds meer tekst moet uitwisselen met anderen ben ik standaard naar .doc overgestapt.
Groeten,
Nico------ Origineel bericht ------
Van: "Cor Nouws" <oolst@nouenoff.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: 16-2-2014 11:06:59
Onderwerp: Re: [nl-users] verankering verandert

Dag Nico, *,

Nico Koolsbergen wrote (14-02-14 22:31)

 Zie bijgaand stukje willekeurige tekst van 100k.

Dank voor het document.

 Ik heb dit net samengesteld uit NIEUWE tekst in doc-formaat met 2
 illustraties:
 - een rechttoe rechtaan plaatje waaraan ik niets heb gedaan behalve
 omloop en positie op de pagina aangeven
- een portretje dat ik voorzien heb van een strakke rand (zonder ruimte)
 en een bijschrift.
 Alles is opgeslagen als verankerd Aan alinea.

Bij opslaan als .odt (van een weer origineel gemaakte versie) blijft het OK.
Bij opslaan als .doc (of .docx) verandert de verankering. En het anker
is links van het document te zien.

Na sluiten en heropenen blijkt het eerste plaatje verankerd Aan teken,
 het tweede Als teken.
 Ik werk met LO 4.1.4.2

Ik zie in 4.2.1.1 hetzelfde.

Na wat zoeken blijken het al oude punten te zijn.
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=42248
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=39102

De oorzaak zit (deels) in het fundamenteel anders behandelen van
verankering en omloop in Word (dus ook in Word-bestanden).
Maar ik heb ook stille hoop dat het een van de aanstaande verbeteracties
in LibreOffice is, om die conversie toch te verbeteren. Je ziet de
laatste maanden veel issues langskomen waarbij men over-en-weer
bewerkingen in Docx/Writer test en verbeterd.

Vooruitgang bestaat :)

vr. groet,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.