Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Hallo Jan,

Wat je zegt kan ik mij helemaal in vinden.
Ik heb ook geen kennis van CAD, daarom kom ik hier ook niet verder mee.
Dat is ook de reden dat ik afhaak.

Gr. Haaije

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jan Kijlstra [mailto:jan.kijlstra@gmail.com] 
Verzonden: dinsdag 18 februari 2014 17:47
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] 4.2.1 eerste release kandidaat

Dag Willem

Voor wie Autocad etc. kent is Libre Cad mogelijk een gratis alternatief.

Maar voor mensen zonder CAD-kennis is het dat vooralsnog niet:
te weinig documentatie (handleiding, tutorials, etc).

Groet

Jan

Willem075 schreef op 18-2-2014 15:35:
Beste Hans,

In het Linux-Ubuntu softwarecentrum staat beschikbaar het mooie CAD 
programma "LibreCad". Voldoet dat niet aan uw wensen?

Ook te downloaden op: http://librecad.nl.softonic.com/

Vriendelijke groet,
WIllem


op 18-02-14 13:54, Jk Nieuwenhuizen schreef:
Hi Cor,

De laatste zin voor je groet : "Melden van nieuwe problemen ..." was 
mij zeer welkom.

Ik heb er 2 en eigenlijk al zolang als ik LO gebruik ( jan 2013)

Het storendst is:
Als ik een nieuwe file heb aangemaakt en ik wil die "saven as" dan 
zegt LO dat die file nog niet bestaat en hij die dus niet kan saven. 
Ik neig dan naar "stmme ll, dat raadt je de koekoek, dat is 
karakteristiek voor een nieuwe". Ik ga dan naar een virtual terminal, 
maak met emacs een nieuwe file met de gewenste naam aan met er in een 
paar spaties en zet die in mode 777. Het was een aantal maanden OK, 
maar nu is het weer als vanouds.
Ik zal
toch niet de enige zijn die dat probleem heeft.

Tweede is urgent geworden door de komst van 3D-printers, die ik 
liever "model makers" zou willen hebben genoemd. Ik moet een 
behoorlijk CAD programma met STL uitvoer zien te vinden. Ik krijg 
sterk de indruk dat LO::draw gewoon de oorspronkelijke 
Openoffice::Draw is en er dus anders dan wordt gesuggereerd nog niets 
aan is verbeterd, of laat ik zeggen bijgesteld.

Een tekenprogramma heeft voor mij slechts zin als ik er onder Linux 
een recht lijntje mee kan trekken van A(xa,ya) naar B(xb,yb). Ik heb 
al eens aangeboden de invoer d.m.v. in een raster en gridpunt 
aanklikken ( ik vind dat spielerij ) te vervangen door numeriek, maar 
stuitte op het probleem dat ik alleen maar .deb krijg en die niet kan 
uitpakken. Autocad kan dat geweldig, maar ik vind 5000 euro + 21% wel 
wat veel voor een stuk of 6 lijntekeningetjes en ze willen niets van 
de prijs afdoen, ook niet als ik ze garandeer dat ik geen tekenkamer 
van 50 man meer achter me heb staan.
En kennelijk zijn het slechts amateurs, een UNIX versie hebben ze 
niet (meer).

Ik heb dus LO 4.2.0 maar weer eens gedownload en een flink pak 
.deb.files op mijn PC gekregen.

Eigenlijk was dat de achtergrond van onze kennismaking bij Fontys op 
27/10.
Op 28/10 ben ik een uur of 3 bezig geweest met iemand die goed sjoege 
had van Debian, maar het toen opgaf. Op internet vind ik dat ik 'dpkg 
-x filename' of --install moet nemen, maar die heb ik inmiddels ook 
in al zijn varaianten geprobeerd, en zonder succes.

Kun jij, of kan iemand anders, mij uit deze brand, .deb files 
uitpakken, helpen? Als die dat dan ook doet, zal mijn dank groot zijn.


Hans N.

Nieuwenhuizen
2014-02-  T : CET


**********************************
* Prof. Ir.J.K.Nieuwenhuizen *
*       5624KZ8         *
*    jknwhz@gmail.com     *
* Phone [{+31|0}40]2442226 *
***********************************


2014-02-17 23:09 GMT+00:00 Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Beste mensen,

De eerste RC voor 4.2.1 is er:
  http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

(Dank Joren voor het weer netjes bijwerken van de pagina :) )

Een belangrijke update, want in 4.2.0 is een fundamentele 
vernieuwing van de kern van Calc ingevoegd. En dat heeft uiteraard 
hier en daar randeffecten - ongewenste wel te verstaan.
In de 4.2.1.1 is daarvan een flink deel al opgelost, dus heb je een 
probleem gezien in de 4.2.0.4, dan is het goed om nu te testen.

Melden van (nieuwe) problemen wordt altijd zeer op prijs gesteld!

vr. groet,
Cor

 PS Er komen nog wat andere aankondigingen maar ik heb er
   zelf enkele dagen zo goed als geheel uitgelegen en dus
   wat achterstand..

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365
B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


--
Unsubscribe instructions: E-mail to
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot 
be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2014.0.4335 / Virusdatabase: 3705/7103 - datum van uitgifte:
02/18/14


-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2014.0.4335 / Virusdatabase: 3705/7103 - datum van uitgifte:
02/18/14


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.