Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Hi Cor,

De laatste zin voor je groet : "Melden van nieuwe problemen ..." was mij
zeer welkom.

Ik heb er 2 en eigenlijk al zolang als ik LO gebruik ( jan 2013)

Het storendst is:
Als ik een nieuwe file heb aangemaakt en ik wil die "saven as" dan zegt LO
dat die file nog niet bestaat en hij die dus niet kan saven. Ik neig dan
naar "stmme ll, dat raadt je de koekoek, dat is karakteristiek voor een
nieuwe". Ik ga dan naar een virtual terminal, maak met emacs een nieuwe
file met de gewenste naam aan met er in een paar spaties en zet die in mode
777. Het was een aantal maanden OK, maar nu is het weer als vanouds. Ik zal
toch niet de enige zijn die dat probleem heeft.

Tweede is urgent geworden door de komst van 3D-printers, die ik liever
"model makers" zou willen hebben genoemd. Ik moet een behoorlijk CAD
programma met STL uitvoer zien te vinden. Ik krijg sterk de indruk dat
LO::draw gewoon de oorspronkelijke Openoffice::Draw is en er dus anders dan
wordt gesuggereerd nog niets aan is verbeterd, of laat ik zeggen bijgesteld.

Een tekenprogramma heeft voor mij slechts zin als ik er onder Linux een
recht lijntje mee kan trekken van A(xa,ya) naar B(xb,yb). Ik heb al eens
aangeboden de invoer d.m.v. in een raster en gridpunt aanklikken ( ik vind
dat spielerij ) te vervangen door numeriek, maar stuitte op het probleem
dat ik alleen maar .deb krijg en die niet kan uitpakken. Autocad kan dat
geweldig, maar ik vind 5000 euro + 21% wel wat veel voor een stuk of 6
lijntekeningetjes en ze willen niets van de prijs afdoen, ook niet als ik
ze garandeer dat ik geen tekenkamer van 50 man meer achter me heb staan.
En kennelijk zijn het slechts amateurs, een UNIX versie hebben ze niet
(meer).

Ik heb dus LO 4.2.0 maar weer eens gedownload en een flink pak .deb.files
op mijn PC gekregen.

Eigenlijk was dat de achtergrond van onze kennismaking bij Fontys op 27/10.
Op 28/10 ben ik een uur of 3 bezig geweest met iemand die goed sjoege had
van Debian, maar het toen opgaf. Op internet vind ik dat ik 'dpkg -x
filename' of --install moet nemen, maar die heb ik inmiddels ook in al zijn
varaianten geprobeerd, en zonder succes.

Kun jij, of kan iemand anders, mij uit deze brand, .deb files uitpakken,
helpen? Als die dat dan ook doet, zal mijn dank groot zijn.


Hans N.

Nieuwenhuizen
2014-02-  T : CET


**********************************
* Prof. Ir.J.K.Nieuwenhuizen *
*       5624KZ8         *
*    jknwhz@gmail.com     *
* Phone [{+31|0}40]2442226 *
***********************************


2014-02-17 23:09 GMT+00:00 Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Beste mensen,

De eerste RC voor 4.2.1 is er:
 http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

(Dank Joren voor het weer netjes bijwerken van de pagina :) )

Een belangrijke update, want in 4.2.0 is een fundamentele vernieuwing
van de kern van Calc ingevoegd. En dat heeft uiteraard hier en daar
randeffecten - ongewenste wel te verstaan.
In de 4.2.1.1 is daarvan een flink deel al opgelost, dus heb je een
probleem gezien in de 4.2.0.4, dan is het goed om nu te testen.

Melden van (nieuwe) problemen wordt altijd zeer op prijs gesteld!

vr. groet,
Cor

 PS Er komen nog wat andere aankondigingen maar ik heb er
  zelf enkele dagen zo goed als geheel uitgelegen en dus
  wat achterstand..

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.