Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Op 2-2-2013 16:59, Cor Nouws schreef:
Joop wrote (01-02-13 22:21)

... (en er is ook geen sneltoets optie) ...

Wat ik doe: Ctrl+Shft+V / t / t / Enter
  (Nederlandstalige gebruikersomgeving)
Twee tellen.

Maar ik ben het eens, direct standaard plakken op een makkelijke manier
kunnen koppelen aan Ctrl-V (en alles dat daarbij hoort), zou top zijn :-)


Wellicht zou iemand hierover een issue kunnen aanmaken als voorstel voor een verbetering. Ik kom er op dit ogenblik niet aan toe, maar zou het, net als Cor, top vinden.

Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.