Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Sinds kort heb ik een
   nieuwe computer (ik blij) met Win7 en daarop natuurlijk LibO
   genstalleerd (ook blij), maar nu merk ik dat als ik een
   printopdracht (naar mijn oude printer) geef (via ctrl-P) en dan
   het aantal kopien verhoog tot 2 of meer, dat er dan toch maar
   steedsn afdruk wordt gemaakt (ik minder blij). Bij twee kopien
   is dat nog wel op te vangen, maar niet als je er 100 moet maken
   (ik nog minder blij).Kent iemand dit probleem, wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat
   doe ik eraan?Nu ik toch over printen schrijf. Leg ik iets voor waar ik wel eens
   jullie mening over wil zien. Ik print vaak slechts een deel van
   een document of een deel van een werkblad uit. Selecteer daarvoor
   een deel van de tekst of van de cellen. Als ik dan ctrl-P geef zou
   ik het fijn vinden als dan automatisch al selectie (ipv alle
   pagina's) of geselecteerde cellen (ipv geselecteerde bladen)
   gemarkeerd zou zijn. Ben ik daarin uniek en komt dat voort uit
   mijn werkwijze, of is er een meerderheid die daar een voorkeur
   voor zou hebben. Dan zou iemand dat eens kunnen aankaarten.Joop
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.