Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Allereerst zou ik eens kijken of de driver wel de juiste is. Kijk op de website van de printerfabrikant en download daar de meest recente driver voor Windows 7 en let daarbij ook op 64 of 32-bits. Voordat je die installeert even de oude -- huidige in gebruik zijnde, die waarschijnlijk al bij W7 voorhanden was -- verwijderen. Daarmee zou je probleem opgelost horen te zijn.

Het tweede probleem veroorzaak je waarschijnlijk zelf. Als je een deel van een document selecteert om af te drukken moet je bij de printopdracht aangeven dat alleen het geselecteerde wilt afdrukken en dus niet klakkeloos op afdrukken klikken want dan wordt het hele document afgedrukt.

Jan


Op 03-02-2013 20:54, Joop schreef:
Sinds kort heb ik een
    nieuwe computer (ik blij) met Win7 en daarop natuurlijk LibO
    genstalleerd (ook blij), maar nu merk ik dat als ik een
    printopdracht (naar mijn oude printer) geef (via ctrl-P) en dan
    het aantal kopien verhoog tot 2 of meer, dat er dan toch maar
    steedsn afdruk wordt gemaakt (ik minder blij). Bij twee kopien
    is dat nog wel op te vangen, maar niet als je er 100 moet maken
    (ik nog minder blij).Kent iemand dit probleem, wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat
    doe ik eraan?Nu ik toch over printen schrijf. Leg ik iets voor waar ik wel eens
    jullie mening over wil zien. Ik print vaak slechts een deel van
    een document of een deel van een werkblad uit. Selecteer daarvoor
    een deel van de tekst of van de cellen. Als ik dan ctrl-P geef zou
    ik het fijn vinden als dan automatisch al selectie (ipv alle
    pagina's) of geselecteerde cellen (ipv geselecteerde bladen)
    gemarkeerd zou zijn. Ben ik daarin uniek en komt dat voort uit
    mijn werkwijze, of is er een meerderheid die daar een voorkeur
    voor zou hebben. Dan zou iemand dat eens kunnen aankaarten.Joop


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.