Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Als ik LibreOffice 4 installeer in KDE 4 met een nieuw gebruikers-profiel van LO en standaard kleurenschema van KDE dan krijg ik dit http://dl.dropbox.com/u/6429690/libreoffice4-kde.jpeg .
Het is misschien een kwestie van smaak, maar ik vind dit niet fris.

Ik vind KDE heel geweldig. Laat ik dat voorop stellen. Ik werk ook met Ubuntu (prachtig ook) en W7, wat ik ook mooi vind om te zien. Om te beginnen kiest LO automatisch de oxygen iconen van KDE. Die vind ik heel erg lelijk. Maar daar wil ik het nu niet over hebben.
Die verander ik wel in "tango".

Maar wat ik zo jammer vind, en dat is echt nieuw voor deze release, is dat het venster en de document-achtergrond dezelfde kleur hebben. De linialen drijven in een soep van flauwe kleuren.

Ik vind dit niet super-belangrijk maar ik meld het maar even.
Naar mijn smaak ziet het er in W7 frisser uit: de horizontale liniaal verschijnt IN de document-achtergrond en de document-achtergrond heeft een andere kleur. Ik zie dat in KDE de liniaal opgenomen is in het venster. Daar zal wel niks aan te doen zijn, maar ik vind het jammer.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.