Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hallo Dirk, Leo,

Leo Moons wrote (02-02-13 23:06)

Datum:     Fri, 01 Feb 2013 06:25:48 +0100
Van:     Dirk Pinoy <dirk.pinoy@edpnet.be>
[...]
Als ontwikkelomgeving werken we met progress4GL (ondertussen OpenEdge)
versie 10.2B.

En daar wringt nu het schoentje, vanuit progress4GL kan je via een
com-handle perfect Microsoft Excel aanspreken, en die functie wordt ook
gretig gebruikt in de programmatuur voor het opbouwen van allerhande
statistieken.

We hebben ontdekt dat er in Open Office gelijkaardige mogelijkheden
bestaan, maar bij LibreOffice vinden we geen documentatie terug die daar
naar verwijst (misschien is die wel voorzien, maar nog niet afgewerkt).

De mogelijkheden daarvoor zijn in LibreOffice gelijk aan die voor OpenOffice. LibreOffice verbetert ten opzichte van OpenOffice. Ruimt wat op en voegt wat toe. Maar wezenlijke functies worden - zover mij bekend - niet weg gegooid :-)

vr. groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.