Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Op 1-2-2013 16:03, Jan Kolloffel schreef:
Zo nu en dan wil ik tekst van b.v het internet in een tekstdocument
plakken.  Ik wil dat dan plakken als "Tekst zonder opmaak".  Nu moet ik
steeds in het pop-up venstertje aangeven dat ik dat wil en /niet/ HTML
of andere opmaak van het brondocument/de webpagina.  Tot nu toe heb ik
nog niet ontdekt waar dat in te stellen is, als dat al kan (zou erg
handig zijn).

Alvast dank voor een reactie,

Jan

Jan,

Ik weet ook niet de oplossing maar als er geen mogelijkheid is om dit in te stellen (en er is ook geen sneltoets optie), zou ik willen voorstellen om 'tekst zonder opmaak' tot de standaard (default) keuze te maken. Ook bij mij is het bij tekstverwerken de meest gebruikte keuze bij 'plakken speciaal' en het is vervelend om daar steeds naar te moeten muizen.

Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.