Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Cor e.a.,

Dat is in LO een redelijk snelle manier met de toetsen, maar ik blijf mijn
voorkeur houden voor PureText (zie mijn eerdere mailtje daarover). Voordeel
daarvan is bovendien dat je overal platte tekst kunt plakken, dus bijv. ook
in je webmail en andere programma's dan LO.

Groet,
Harry Harmsen
Assen


Op 2 februari 2013 16:59 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende:

Joop wrote (01-02-13 22:21)

 ... (en er is ook geen sneltoets optie) ...


Wat ik doe: Ctrl+Shft+V / t / t / Enter
 (Nederlandstalige gebruikersomgeving)
Twee tellen.

Maar ik ben het eens, direct standaard plakken op een makkelijke manier
kunnen koppelen aan Ctrl-V (en alles dat daarbij hoort), zou top zijn :-)


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.