Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Het is even wennen dat ik de Win-Key moet gebruiken bij het plakken maar Puretext werkt perfect. Ik laat het maar op de WinKey staan om verwarring te voorkomen door daarvoor de CTRL-toets te kiezen, want ik heb nog niet helemaal door wat er dan met andere te plakken dingen gebeurt...

Dank je voor deze oplossing die letterlijk in alle programma's te gebruiken valt.

Overigens zie ik aan andere reacties dat meer mensen dit als platte tekst plakken handig zouden vinden.

Jan


Op 01-02-2013 23:17, H. Harmsen schreef:
Jan,

Ik gebruik zal al tijden het programmaatje Puretext.
Met de toetscombinatie Windowstoets-v plak ik gekopieerde tekst als platte
tekst.
Zie http://www.stevemiller.net/puretext/


Groet,
Harry Harmsen
Assen


Op 1 februari 2013 16:03 schreef Jan Kolloffel <jan.koll40@gmail.com> het
volgende:

Zo nu en dan wil ik tekst van b.v het internet in een tekstdocument
plakken.  Ik wil dat dan plakken als "Tekst zonder opmaak".  Nu moet ik
steeds in het pop-up venstertje aangeven dat ik dat wil en /niet/ HTML of
andere opmaak van het brondocument/de webpagina.  Tot nu toe heb ik nog
niet ontdekt waar dat in te stellen is, als dat al kan (zou erg handig
zijn).

Alvast dank voor een reactie,

Jan--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.