Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Heren,

Ik heb de topic weliswaar inhoudelijk niet gevolgd, maar

Ideetje:

Beide heren installeren "Teamviewer".
Drek logt in bij Anton en kijkt of hij zo het probleem kan reproduceren,
c.q. laat zien hoe e.e.a. wel juist werkt.
Aanschouwelijk onderwijs wekt veelal verhelderend.

Zo kun je reacties in de trend van "Dan houd ik er maar mee op." voorkomen.


Op 20 januari 2013 17:16 schreef Anton Doove <anton.doove@gmail.com> het
volgende:

*Beste Andrè.* Dan zal ik maar stoppen met Impress-gebruik,want *als* ik
*geen uitleg* kan geven over waar ik mee zit *middels Screens of andere
bijlage*,dan *kan* ik Impress
   helaas *niet *meer gebruiken en is het zinloos jullie nog verder vragen
te stellen.  Ik vind dit een *zeer on*handige benadering.


Beste Anton,

Dat mailinglijsten zo werken heeft zijn achtergrond in het beperken van
onnodig internetverkeer. Veel van deze sites zijn afhankelijk van
sponsoren. Geprobeerd wordt dan ook om het dataverkeer zoveel mogelijk te
beperken.
Dat heeft soms ook nadelen, zoals nu bij jou.
Daar staat tegenover dat er andere mogelijkheden zijn om bestanden te
delen/ uit te wisselen.
Ook dat heb je recent voorbij kunnen zien komen.

Slik nog even 1 of 2 keer en kijk dan naar andere manieren om tegen je
"probleem" aan te kijken.


Succes,

René.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.