Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Beste Anton,

1. Zoals vaker gezegd, komen bijlages (of dat nu afbeeldingen, foto's,
   documenten of andere bestanden zijn) niet door. Het systeem achter
   deze lijst haalt alle bijlages van de mails af. Wij kunnen dus geen
   schermafdrukken (screens) van jou zien.
2. Legaal en gratis te gebruiken muziek kan je wel degelijk van het
   internet downloaden. Ik heb je daar kort geleden een mail over
   gestuurd (naar de lijst).
3. Een oplossing voor je probleem heb ik niet, omdat ik het niet kan
   reproduceren.

Groeten, André

On 20-1-2013 13:52, Anton Doove wrote:

*Beste Pieter Kristensen.*Hiernaast zie je wat ik aantref na het openen van *Impress*. Daarna klik ik dan op invoegen en komt het onderstaande venstertje zichtbaar met de titel die je er bovenop ziet staan,waaronder gelijk de mapnaam. Onderaan in het balkje *Bestandstypen* staat inderdaad: *"alle indelingen". *Toch toont die map niet de inhoud,dus valt er niets 1 voor 1 te selecteren,zoals je dat
nu ziet in die onderste screen.  Dat *klopt *dus *niet*.
Ik begrijp wel dat ik kennelijk een handeling over het hoofd heb gezien,maar het wil
mij nog niet te binnen schieten wat dat zou zijn.
Nu jij die 2 screens onder elkaar ziet,weet jij wellicht *welke *handeling ik over het hoofd heb gezien,want normaal lukt het mij prima. Zo ervaar ik opnieuw hoe lastig die vergeetachtigheid is bij het ouder worden. Graag verneem ik je mogelijke reacties hierover en ik groet je vriendelijk.

/*Anton Doove.*/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.