Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Beste Andre,

Weet iemand op welke wijze files (*.odt) die in de 'vuilbak' zitten en
aangemaakt werden met L.O. uit de recycle bin verwijderd kunnen worden?
Dit is (hier) onmogelijk omdat ze op een of andere wijze vastgehouden
worden door L.O., zelfs al werd L.O. niet opgestart.
Verwijderen van L.O. is een radicaal middel, maar toch (o.s. XP)?

Ik heb op een XP-machine gelijk een odt-bestand aangemaakt met LO, LO open laten staan, met 
verkenner odt-bestand verwijderd en in prullenbak odt-bestand definitief verwijderd. Geen probleem.
Wel blijft in LO het odt-bestand staan in laatst gebruikte documenten, die lijst wordt niet 
automatisch bijgehouden in geval van verplaatsen/verwijderen van bestanden op die lijst.
Misschien begrijp ik je vraag niet, misschien speelt er iets dat niet met LO te maken heeft (bijv. 
rechten op je pc).

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.