Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Vreemd, ik deed "antwoord" op deze mail en hij ging naar degene die hem gestuurd had en NIET naar de lijst. Daar zal ik op letten in de toekomst.
Maar dit is wat ik gevonden had:

Misschien heeft het iets te maken met "lock files" die LO gemaakt heeft. Misschien heeft het iets te maken met "rechten" of misschien is het fout met je prullenbak. Maar hier http://www.xpheads.com/forums/microsoft-public-windowsxp-help_and_support/51592-cant-empty-recycle-bin.html vind ik misschien wel een oplossing.

Je kan blijkbaar met het commando

rd /s /q c:\recycler

 je prullenbak wissen. XP bouwt hem op bij de volgende start.
Als het niet mogelijk is om de prullebak te wissen kan je eerst doen

cacls c:\recycler /t /e /g Administrators:f
en daarna nog eens

rd /s /q c:\recycler

Als het werkt is het mooi. Ik vertrouw het wel
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.