Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


*Beste Theo van Nunen en Cor Nouws.* Ik dank jullie vriendelijk voor de tips,die jullie gaven. Hierdoor ben ik verlost van die ongewenste rode golf-onderstreping. Mijn teksten zijn nu normaal leesbaar om te kunnen selecteren wat ik blijkbaar dubbel had geschreven en wat verouderd blijkt te zijn,dus dat ga ik verwijderen.

Wat ik over hou aan goede teksten,is voor mijn nieuwe *blog* bij *Jimdo.com *en dat is een Free account,waarmee ik nog niet klaar ben,maar het 1e deel bevalt mij wel. Zodra ik met het instellen van die blog voor publicatie klaar ben,wil ik jullie de link daarvan wel mailen *als* je daartoe interesse hebt. Ik groet jullie vriendelijk.

/*Anton Doove.*/

Op 6-1-2013 18:41, Cor Nouws schreef:
Theo van Nunen wrote (06-01-13 16:44)
Op 6-1-2013 16:35, Anton Doove schreef:
*Beste Mensen*. Van *Libre Office *heb ik *Versie 3.6.4.3* (Bouw-id:
2ef5aff) /Kan ik hiervan de *Spellings en Grammatica-contrôle*
uitschakelen? /Zo ja,/*hoe* kan ik dat dan doen?/
[...]
Ga eens naar Extra -> opties -> taal instellingen -> talen ->
Standaardtalen voor documenten -> scrol naar *geen* (normaal staat hier
NL) let op dat er geen vinkje staat in het vakje "alleen voor dit document"

En op de werkbalk zit ook een knop spellingcontrole.

vr. groet,
Cor

NB Wat ik altijd doe, is via Extra > Aanpassen de spellingcontrole bovenaan in het menu Extra zetten, dan is Alt-E + Enter voldoende voor aan- of uitzetten ;-)
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.