Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


*Beste Mensen*. Van *Libre Office *heb ik *Versie 3.6.4.3* (Bouw-id: 2ef5aff) /Kan ik hiervan de *Spellings en Grammatica-contrôle* uitschakelen? /Zo ja,/*hoe* kan ik dat dan doen?/ Ik vind die golflijntjes onder mijn teksten erg *irritant *staan,daar ik beter zonder die contrôle kan werken. Heel graag verneem ik of die contrôle is uit te schakelen.

Momenteel gebruik ik de Writer om blog-teksten uit Weblog.nl op te slaan en te selecteren wat weg kan wegens veroudering. Hierbij vind ik die rode golf-lijntjes erg storend bij het lezen van wat weg kan,dus ik wil die contrôle graag uitschakelen,daar ik deze toch niet nodig heb.

Bijvoorbaat mijn dank voor jullie mogelijke reacties en ik wens jullie gelijk even een heel *Fijn 2013* toe in alle gezondheid met veel L.O.plezier.
Vriendelijke groeten van /*Anton Doove.*//**/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.