Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo!

Het lukt mij om de systeemdatum door middel van een macro in de bestandsnaam te zetten. Hiervoor maak ik gebruik van

&Format$(Now,
"mmdd.hhmm")&

Echter is de systeemdatum doorgaans niet de datum waarop de bestandsinformatie betrekking op heeft. 
In VBA zijn er voldoende oplossingen die verwijzen naar Sheets of cellen. Echter geen van deze 
opties werken in Libre Office.

Is het mogelijk om vergelijkbaar met de formule in een cel: =NU() min of plus het aantal dagen bij 
de macrotoevoeging:
&Format$(Now,
"mmdd.hhmm")&

een vergelijkbaar resultaat te krijgen en dat het dan de bestandsdatum min of plus een aantal dagen wordt toegevoegd en in de bestandsnaam meegenomen? Of in plaats naar de systeemdatum te verwijzen naar de datum in het tabblad/cel te verwijzen?

Met vriendelijke groet,

Anne-Sofie van Olphen

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp:      celinhoud d.m.v. macro toevoegen aan bestandsnaam
Datum:  Fri, 09 Nov 2012 15:11:16 +0100
Van:    olphenamsterdam <olphenamsterdam@gmail.com>
Aan:    users@nl.libreoffice.orgGoede dag!

Ik zoek de mogelijkheid om de inhoud van verschillende cellen d.m.v. van
een macro in de bestandsnaam te krijgen.

Op blad 2 (Invoerblad) is cel D2 voor de initialen, blad 2 (invoerblad)
is cel D3 de datum van de dag waarover verslag gedaan wordt en die af
kan wijken van de computerdatum.

Voor macro met de datum in de bestandsnaam maak ik nu gebruik van de
volgende code:

args20(0).Value =
"file:///w:/Dagstaten%20Blazej/Invoerbestand%20dagstaten.week.1245."&Format$(Now,
"mmdd.hhmm")&".sofieware.3.1.beta.Blazej.2.maandag.ods"

Heeft iemand een oplossing voor mij?

Vriendelijke groet

Anne-Sofie van Olphen

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.