Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hoi Joren,

Joren wrote (18-11-12 17:34)

Er is een correctie voor gemaakt en die komt in 3.6.4
Daarvan is de eerste release kandidaat te vinden op:
   http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

Dit staat niet in de release notes van 3.6.4 RC1
http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.6.4/RC1 ? Moet dit
aangepast worden?

Deze lijst release notes wordt automatisch (met een script) gemaakt.

Maar ik zie nu dat de fix voor het probleem pas op 17 november is toegevoegd aan de code, dus ik denk dat die automatisch doorschuift naar 3.6.4.2 (release kandidaat 2).

Dank je voor de opmerkzaamheid dus, want ik heb in ieder geval Maarten (onbedoeld) op het verkeerde been gezet met de verwijzing (nu al) naar 3.6.4.1

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.