Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Anne-Sophie,

Zie deze code eens.

Sub Main

  dim objBoek as Object
  dim objBlad as Object
  dim objPlaats as Object
  dim Initialen as String
  dim Datum as Date

  set objBoek = ThisComponent
  set objBlad = objBoek.Sheets.GetByName("Invoerblad")

  set objPlaats = objBlad.GetCellByPosition(3,1)
  Let Initialen = objPlaats.GetString

  set objPlaats = objBlad.GetCellByPosition(3,2)
  Let Datum = objPlaats.GetValue

  msgbox Initialen
  msgbox format(datum, "dd-mm-yyyy")

End Sub

Onder de voorwaarde dat je een werkblad hebt met een tablad genaamd "Invoerblad" waar in cell D2 tekst staat en in D3 een datum geeft hij bij mij twee meldingen met de inhoud van de cellen. De variabelen Initialen en Datum kan je dus ook gebruiken om een bestandsnaam mee te "componeren".

bijvoorbeeld:
args20(0).Value = "file:///w:/Dagstaten%20" & Initialen & "/Invoerbestand%20dagstaten.week.1245."&Format$(Datum, "mmdd.hhmm")&".sofieware.3.1.beta." & Initialen &".2.maandag.ods"
of:
args20(0).Value = "file:///w:/Dagstaten%20Blazej/Invoerbestand%20dagstaten.week.1245."&Format$(Datum, "mmdd.hhmm")&"." & Initialen & ".3.1.beta.Blazej.2.maandag.ods"

Heb je hier wat aan?

Groeten,
BijkOp 09-11-12 15:11, olphenamsterdam schreef:
Goede dag!

Ik zoek de mogelijkheid om de inhoud van verschillende cellen d.m.v. van een macro in de bestandsnaam te krijgen.

Op blad 2 (Invoerblad) is cel D2 voor de initialen, blad 2 (invoerblad) is cel D3 de datum van de dag waarover verslag gedaan wordt en die af kan wijken van de computerdatum.

Voor macro met de datum in de bestandsnaam maak ik nu gebruik van de volgende code:

args20(0).Value = "file:///w:/Dagstaten%20Blazej/Invoerbestand%20dagstaten.week.1245."&Format$(Now, "mmdd.hhmm")&".sofieware.3.1.beta.Blazej.2.maandag.ods"

Heeft iemand een oplossing voor mij?

Vriendelijke groet

Anne-Sofie van Olphen


--
Afsluiting
Get Ubuntu <http://www.ubuntu-nl.org/> FireFoxIcon <http://www.mozilla.com/firefox/> ThunderbirdIcon <http://www.mozilla.com/thunderbird/>

Een mens heeft twee oren en één mond, om twee keer zoveel te luisteren als te praten.

(Chinees gezegde)

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.