Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik wil nog even reageren op de handleiding voor beginners en jullie attenderen op mijn websit, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan het downloaden,installeren en gebruiken van LO in al zijn facetten. Mijn site is te vinden op krogtwil.nl met de gebruikelijke www. ervoor.

Met vriendelijke groet,

Wil van der Krogt

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Leo Moons
Sent: Saturday, November 03, 2012 11:52 PM
To: NL_LibreOffice_Users ; Guy Voets ; Jan de Jong ; Kees 538
Subject: [nl-users] Handleiding voor beginners

Hallo,

De handleiding voor beginners is weer 2 hoofdstukken rijker:
Afdrukken, exporteren en e-mailen
Afbeeldingen, de Galerij en Fontwork

Mijn welgemeende dank gaat naar Guy Voets, Jan de Jong en Kees Kriek.

De trouwe lezers van deze mailinglijst weten ze ondertussen wel te
vinden, maar voor de nieuwkomers graag onderstaande koppeling:
http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Veel plezier

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.