Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik stond op het verkeerde been. Om JOUW bestanden te krijgen heb ik (bijvoorbeeld) geen dropbox nodig op die manier. Maar zoals ik zei, Mensen die nu met dropbox beginnen kunnen dat niet meer doen.

Op 14-11-12 12:24, schreef Jan Kolloffel:
Pieter,

Voorde goede orde: ik deel geen bestanden maar geef alleen de URL naar het bestand in de Public Folder van een Dropbox account dat ik heb om het te downloaden. Dat gaat als volgt(uitgaande van het hebben vaneen al dan niet gratis Dropbox account; ik heb er zelfs 2): Open je Dropbox. Ga naar het bestand dat je beschikbaar wilt stellen en rechtsklik er achter. In het pop-up menu kun je kiezen de URL te kopiëren en dan naar het klembord te zetten. Vanaf het klembord plak ik de URL dan in mijn bericht. Bestanden die ik aan derden beschikbaar stel zet ik altijd in de z.g. Public Folder.

Jan


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.