Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Wil,

Je zou er aan kunnen denken dat via een link naar een 'public folder' (openbare map) in een Dropbox te doen. Hier een voorbeeld van mij van een poosje geleden:
http://dl.dropbox.com/u/44147217/Afdrukken%20samenvoegen%20LibreOffice.zip

In feite stuur je geen bijlage maar maakt het bestand/de bestanden wel toegankelijk voor de leden van deze mailgroep. Je ziet een geziptbestand want het is een map met meer dan één bestand als inhoud en zo kun je een hele zwik bestanden tegelijkertijd beschikbaar stellen.

Jan


Op 13-11-12 15:35, mart en wil van der Krogt schreef:
Geen idee hoe je dan een bijlage kunt opsturen.

Wil van der Krogt.

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Cor Nouws
Sent: Monday, November 12, 2012 7:39 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Cc: mart en wil van der Krogt
Subject: Re: [nl-users] vraag

Beste Wil,

mart en wil van der Krogt wrote (12-11-12 17:29)
Je kunt één van de bijgevoegde bestanden downloaden en importeren in LO
Calc. Het huishoudboek is wat eenvoudiger dan het grootboek. Je kunt
alles wijzigen zoals je het zelf nodig hebbt.

Zoals al uit de reactie van Antoon blijkt: bijlagen komen niet mee op de
lijst...
Misschien kun je ze op de wiki zetten, of kan ik het voor je doen?
En misschien zijn ze wel een mooi begin van een setje Nederlandstalige
sjablonen voor op de extensie-website, waarvan Frank een link zond ?

vr. groet,--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.