Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Wil,

mart en wil van der Krogt wrote (12-11-12 17:29)
Je kunt één van de bijgevoegde bestanden downloaden en importeren in LO
Calc. Het huishoudboek is wat eenvoudiger dan het grootboek. Je kunt
alles wijzigen zoals je het zelf nodig hebbt.

Zoals al uit de reactie van Antoon blijkt: bijlagen komen niet mee op de lijst...
Misschien kun je ze op de wiki zetten, of kan ik het voor je doen?
En misschien zijn ze wel een mooi begin van een setje Nederlandstalige sjablonen voor op de extensie-website, waarvan Frank een link zond ?

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.