Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Je kunt één van de bijgevoegde bestanden downloaden en importeren in LO Calc. Het huishoudboek is wat eenvoudiger dan het grootboek. Je kunt alles wijzigen zoals je het zelf nodig hebbt.

Succes,

krogtwil

-----Oorspronkelijk bericht----- From: VLB1
Sent: Monday, November 12, 2012 4:03 PM
To: koen@vanvenetie.net
Cc: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] vraag

Beste Koen,

Misschien is dit wat?
http://templates.libreoffice.org/template-center/personal-budget-template/releases/1.0


Groet Frank

Op 12-11-2012 15:50, Koen van Venetië schreef:
L.S.,

Ik wil graag beginnen met Libre Office, heb het geïnstalleerd. Ik snap er echter helemaal niets van; ik wil graag mijn uitgaven en inkomsten in Calc hebben (incl. wat simpele berekeningen met de bedragen), ik neem aan dat er wel een sjabloon voor bestaat dat gebruikersklaar is.

Ik heb in het verleden wel eens wat met Excel gedaan maar ik weet niet meer hoe dat ging.

Wie kan mij een site aanraden waarop ik kan kijken?


met vriendelijke groet,

Koen van Venetië

www.jazzgigs.cc
www.alamal.nl
www.makkersunlimited.nl
www.leefwijzer.nl
www.leefwijzer2010.hyves.nl
www.gc-raad.nl
www.voorall.nl
www.milieudefensie.nl
www.avast.nl
www.mozilla-europe.org/nl
www.buurtstation.nl--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.