Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Medard,

Heel hartelijk dank!

Ik wil eigenlijk alleen maar een werkblad met uitgaven en inkomsten per categorie: eerst een aantal met uitgaven zoals ze op mijn bankafschriften voorkomen. Net zo met inkomsten.

Ik wil de getallen dan wel kunnen optellen enzovoort.

Ik had eerst een blad gemaakt in OOcalc: eerst horizontaal de winkels en andere uitgaven en in de cellen daaronder dan de bedragen. Ik had gedacht dat ik zo een goed overzicht zou krijgen van mijn financiën. helaas ging dat optellen helemaal niet. Ook kreeg ik vaak 'XXX' in een cel te zien. Ik dacht dat dit een te groot getal aanduidde. Dat was het niet.

Ik heb dus in de bovenste en de meest linkse cellen tekst staan en verder alleen maar getallen.

met vriendelijke groet,

Koen van Venetië

www.jazzgigs.cc
www.alamal.nl
www.makkersunlimited.nl
www.leefwijzer.nl
www.leefwijzer2010.hyves.nl
www.gc-raad.nl
www.voorall.nl
www.milieudefensie.nl
www.avast.nl
www.mozilla-europe.org/nl
www.buurtstation.nl

Op 12-11-2012 17:18, Medard schreef:
Beste Koen,

Al vele jaren gebruik ik een rekenbladprogramma zoals LibreOffice- Calc om een overzicht van mijn financiële situatie bij te houden. Het is begonnen in MicroSoft-Excell maar zo'n drie jaar geleden heb ik alles overgezet naar OpenOffice en later naar LibreOffice. Het programma is zeer uitgebreid met Menu's Macro's tabellen en grafieken.

In deze vorm zal dit programma wellicht te omslachtig zijn en niet hetgene wat ge zoekt maar indien gewenst wil ik met plezier behulpzaam zijn met het maken van een "boekhouding" op maat. In dat geval zou wat informatie nodig zijn over het gewenste aantal rekeningen, namen van uitgaveposten of misschien andere wensen of bijzonderheden. Daarmee kan een voorbeeldprogramma worden gemaakt.

Ik zou aanraden om telkens per maand een afgesloten overzicht te maken van alle inkomsten en uitgaven en deze 12 maandbladen in een jaarprogramma te zetten.

Moest ge belangstelling hebben om dit zo te gaan doen laat het dan weten.

Met vriendelijke groet,
Medard--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.