Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op maandag 12 november 2012 17:44 schreef Koen van Venetië:

Ik wil eigenlijk alleen maar een werkblad met uitgaven en inkomsten
per categorie: eerst een aantal met uitgaven zoals ze op mijn
bankafschriften voorkomen. Net zo met inkomsten.

Ik wil de getallen dan wel kunnen optellen enzovoort.

Ik had eerst een blad gemaakt in OOcalc: eerst horizontaal de winkels
en andere uitgaven en in de cellen daaronder dan de bedragen.
Ik had gedacht dat ik zo een goed overzicht zou krijgen van mijn
financiën. helaas ging dat optellen helemaal niet.
Ook kreeg ik vaak 'XXX' in een cel te zien. Ik dacht dat dit een te
groot getal aanduidde. Dat was het niet.

Ik heb dus in de bovenste en de meest linkse cellen tekst staan en
verder alleen maar getallen.

Een eenvoudig kasboek kan er als volgt uitzien:
Begin met een leeg blad en maak kolommen Datum, Bij, Af, Saldo, Rubriek en/of Winkel,
eventueel Omschrijving en/of Opmerkingen.
Er komen alleen formules in de kolom Saldo: vorig Saldo + Bij - Af.

Sommeren per rubriek gaat als volgt:
Selecteer de hele tabel en nog voldoende lege regels voor uitbreiding eronder.
Klik daarna op Gegevens, Draaitabel, Maken. Kies Huidige selectie, Ok.
Sleep Af naar het veld gegevens, Rubriek naar het veld Kolommen
en Datum naar het veld Rijvelden. Klik op Ok en het overzicht wordt gemaakt.

Klik op een datum in kolom A en klik dan op Gegevens, Groeperen en overzicht maken, Groeperen.
Maanden is al aangevinkt. Vink Jaren aan en klik op Ok.
Doe daarna desgewenst hetzelfde voor een overzicht van de inkomsten maar gebruik dan Bij in plaats 
van Af.
Gebruik het pijltje bij Rubriek om de lege kolommen te verbergen.
Geef de automatisch aangemaakte tabbladen zinvolle namen.

Heb je nieuwe regels aan het kasboek toegevoegd dan kun je de overzichten bijwerken door
te rechtsklikken in de draaitabel en Vernieuwen te kiezen.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.