Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Koen,
Het advies van downloaden van een CSV betsand lijkt ook mij erg goed.
Ik doe dat eenmaal per jaar (in januari) en vind dat voldoende.
Wel even opletten bij het plussen en minnen van de bedragen, de bank (bij
mij de Rabo) geeft alleen debet/credit in een aparte kolom weer.
Ik maak een nieuwe kolom waarin ik een formule zet die de debet-bedragen
omzet naar een negatief bedrag en de credit-bedragen niet wijzigt.
B.v.   "als" in de debet/credit kolom een "D" staat vermenigvuldig dan het
bedrag in de bedrag-kolom met "-1"

Verder sorteer ik dan op de naam van het bedrijf waaraan ik heb betaal en
ik weet precies waar mijn geld is heengegaan.
Ik bewaar de gegevens per jaar en kan dan ook nog lang terugkijken en
denken "hoe zat dat ook al weer"
Succes,  Hans2012/11/12 Antoon Linderman <antoon.linderman@gmail.com>

Op 12 november 2012 17:44 heeft Koen van Venetië <koen@vanvenetie.net>
het volgende geschreven:

Ik wil eigenlijk alleen maar een werkblad met uitgaven en inkomsten per
categorie: eerst een aantal met uitgaven zoals ze op mijn bankafschriften
voorkomen. Net zo met inkomsten.

Dan zou ik aanraden om een CSV bestand bij de bank te dowloaden en met
LibreOffice te openen.
Hierna kun je de functie Filter kiezen en door b.v. de tekst "bij" of
"af" aan te vinken meteen het totale bedrag ervan te laten weergeven.

Ik wil de getallen dan wel kunnen optellen enzovoort.

Optellen hoeft dan niet meer, dat gaat al vanzelf. Wat je met
enzovoort bedoelt weet ik even niet... :-)

Antoon
--
AHP Linderman
Wielewaalstraat 15
7587 AZ  DE LUTTE
Tel.: 0541-551287 - mobiel: 06-33590528
Linux Ubuntu 3.2.0-24

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.