Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 4/09/12 11:16, Cor Nouws schreef:
Ik moet misschien weer eens het idee noemen om, als het maar even kan, ook bijvoorbeeld Ubuntu te installeren op de computer.

Nog nooit met zo weinig problemen gewerkt als de afgelopen drie jaar :-)

Kan ik beamen! Even wennen aan Ubuntu, en het werkt fantastisch. Je moet wel wat opstaan voor 'verandering' en niet 'Windows' in 'Ubuntu' willen zien. Maar aangezien je al gekozen hebt voor LibreOffice is de kans groot dat je wel wat tegen 'verandering' kan.

Heb zelf een Mac OSX, werkt ook super. Ik ben enkel nog van mijn studies afhankelijk aan Windows :(.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.