Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Bert,

Bert Boon wrote (04-09-12 14:01)
Alles gedeinstalleerd, CC cleaner en Eusing toegepast, Alles van LO uit
app.data verwijderd, opnieuw gedownload, geinstalleerd, tweemaal opnieuw
opgestart: geen resultaat!
Oude O.O eraf gehaald, alles van O.O uit app.data verwijderd, wederom
een rondje CCcleaner en Eusing, tweemaal opgestart
en.......................... JA hij slaat direct onder een naam op.
Dank voor alle hulp en ik hoop dat het goed blijft!

Dank voor het terugmelden!
Ik weet dat er bij een vorige versie in de uitgaveopmerkingen nog werd geadviseerd OpenOffice te verwijderen. Ik wist niet dat het ook echt zo lastig zou kunnen uitpakken.

Ik heb net even geïnformeerd bij de ontwikkelaars en die hadden toch het idee dat in ieder geval de meeste dingen, die registry-conflicten konden geven al in de 3.6.0 zijn opgelost. Dus misschien had je in dat opzicht gewoon pech, Bert ...

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.