Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik heb wel problemen gehad met Ubuntu en Kubuntu. Maar dan had ik er zonder uitzondering altijd "om gevraagd". Soms kan ik het niet laten het e.e.a. te "proberen". Afgezien daarvan werken Ubuntu en Kubuntu hier volkomen probleemloos.
Maar eigenlijk Windows 7 ook wel.

Op 04-09-12 11:16, Cor Nouws schreef:
pieter kristensen wrote (04-09-12 10:55)
Ik heb laatst ook CCleaner gebruikt om iets op te lossen waar ik niks
van snapte. Het werkte 100%. Echt geweldig! Ik vertelde het aan mijn
broer en die heeft het ook gedaan. Daar ging het niet goed. Die moest
Windows opnieuw installeren.

Maar je moet misschien wel IETS doen.

Ik moet misschien weer eens het idee noemen om, als het maar even kan, ook bijvoorbeeld Ubuntu te installeren op de computer.

Nog nooit met zo weinig problemen gewerkt als de afgelopen drie jaar :-)


vr. groet,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.