Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Bert,

Bert Boon wrote (04-09-12 10:24)
Gebruikersprofiel nieuw aangemaakt, andere versie van Java geinstalleerd
en weer terug naar oude versie: tot nu toe helpt niets; documenten
"opslaan als" werkt niet of pas na 50seconden. Het document wordt echter
wel goed en onder de goede naam opgeslagen wanneer tijdens het haperende
opslagproces een nieuw blanco writer document wordt geopend (dat daarna
uiteraard weer kan worden weggegooid).

Oops

De versie van O.O. die ik er nog heb opstaan heeft nu hetzelfde euvel.

Dan is er dus iets mis met de Windows registry.
Ik heb wel eens gelezen dat er tooltjes bestaan om die op te schonen.
Zijn er anderen een aanrader kennen?

Het zou ook mogelijk zijn, dat de problemen zijn gekomen doordat Libre naast Open is geïnstalleerd. Ik weet dat de ontwikkelaars recent wat hebben gedaan om te voorkomen dat er maar enige kans is dat dit conflicten geeft. (Ik weet zo niet of dat aan de 3.6 of 3.7 codelijn is toegevoegd.)
Maar misschien komt dat met een registry-opschoner dus weer goed?

 Hetzelfde euvel trad overigens op
bij het opnieuw registreren van een database na het aanmaken van een
nieuw gebruikersprofiel.
Zijn er andere gebruikers die hetzelfde euvel hebben? En wat er aan te
doen?

vr. groet,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.