Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Per ongeluk niet naar de 'lijst' gestuurd, maar enkel naar Bert:


Beste Bert,

Je hebt blijkbaar een merkwaardig probleem. Dit heb ik zelf nog nooit voorgehad (zowel niet op Mac als Windows 7).
Tot zover ik goed kan begrijpen:

 * Je wilt een writer document opslagen
 * Je probeert het document in dat 'opslaan als'-venster een naam te geven
 * tijdens het typen hapert LibreOffice? (of hapert je volledig computer?)


Groet,
Joren

Op 31/08/12 22:29, Bert Boon schreef:
Het opslaan van writer documenten in de versie 3.6.1. (W7) werk niet goed. Het opslagproces stokt na het geven van een documentnaam. Merkwaardigerwijs wordt het opslagproces alsnog voltooid wanneer een via start een nieuw writer document wordt geopend. Wat doe ik of het programma verkeerd of is er wellicht ergens een instelling verschoven?
Groet, Bert Boon.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.