Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Elte,

Onderaan iedere mail staat een beknopte instructie.
Maar in detail:
 - mail naar users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
   met uw juiste mailaccount (anneke.en.elte.de.vries@xs4all.nl)
 - reageer op de bevestigingsmail die u gezonden wordt.

Wanneer het weer nodig is, voor een enkele vraag wellicht, kom dan gerust weer terug.
U kunt zich evt. ook aanmelden voor een verzamel-mail.
Zie onze ondersteuningspagina:
  http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/

vr. groet,
Cor

Anneke & Elte de Vries wrote (23-08-12 15:07)
Geachte heer/mevrouw,

Regelmatig ontvang ik 'users email'. Waarschijnlijk heb ik mij, omdat het
mij nuttig leek, daar zelf voor opgegeven.

Mijn ervaring is nu, dat ik daarin geen enkele inbreng heb, noch zal kunnen
hebben. Bovendien met het toegestuurde niets doe. Daarom wil ik mij graag
terugtrekken en van de toezending van 'users mail' verschoond blijven.

Kunt u daarvoor zorgen, of indien niet, mij laten weten hoe het dan wel
moet?

    --
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.