Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Joren,

Ben het met je eens dat die blauwe lijntjes totaal geen probleem vormen. Het geeft juist gemak. Hoop dat ze niet standaard uitgezet gaan worden.

Joop

Op 21-8-2012 20:26, Joren DC schreef:
Pieter,

Wat is juist het probleem met die blauwe lijntjes? Niet mooi? Bij mij
zijn ze enkel en alleen zichtbaar wanneer ik met mijn muis over de kop-
of voettekst ga. Verder zijn deze niet zichtbaar. Deze blauwe lijntjes
zijn een indicatie tot hoever de header/footer komt, en om deze te
kunnen selecteren. Als ik dat niet moet doen, komen ze ook niet
tevoorschijn.

Hier is nog een link naar een mail op de internationale mailinglist van
een gebruiker die vraagt of het uit te schakelen is:
http://listarchives.libreoffice.org/global/users/msg22781.html tot zover
ik gelezen heb is dit niet uit te schakelen.

Groet,
Joren

Op 21/08/12 20:19, pieter kristensen schreef:
Ik heb zojuist Apache OpenOffice.org 3.4 geïnstalleerd op mijn Kubuntu
laptop. Ik blijf me enorm ergeren aan die blauwe lijntjes.

Ik blijf natuurlijk wel bij de mailing-list. Libreoffice is een
fantastisch intiatief! Maar ik heb geen zin om me tijdens de meest
elementaire werkzaamheden zo vaak te moeten ergeren. Nu ben ik van die
stippellijntjes verlost - heerlijk!

Ik hoop dat hier binnenkort grondige verbetering in komt.
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.