Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Geachte heer/mevrouw,

Regelmatig ontvang ik 'users email'. Waarschijnlijk heb ik mij, omdat het
mij nuttig leek, daar zelf voor opgegeven.

Mijn ervaring is nu, dat ik daarin geen enkele inbreng heb, noch zal kunnen
hebben. Bovendien met het toegestuurde niets doe. Daarom wil ik mij graag
terugtrekken en van de toezending van 'users mail' verschoond blijven.

Kunt u daarvoor zorgen, of indien niet, mij laten weten hoe het dan wel
moet?

Met vriendelijke groet,

Elte de Vries.


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: pieter kristensen [mailto:pieterkristensen@gmail.com]
Verzonden: woensdag 22 augustus 2012 9:01
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] blauw stippellijntje voor kop- en voettekst...

Bedankt voor het meedenken en de tips! Ik heb het lijntje wit gemaakt.
Niet dat het dan wit wordt... Maar het is echt minder irritant. Ik hoop
enorm dat er nog werk in gestopt wordt. Want ik vind deze functie te
schreeuwerig.
Hoeveel andere functies zouden nog van die popups kunnen krijgen? Het is
de verkeerde weg.

Op 22-08-12 08:12, John Bakker schreef:
Op 21-8-2012 20:19, pieter kristensen schreef:
Ik heb zojuist Apache OpenOffice.org 3.4 geïnstalleerd op mijn
Kubuntu laptop. Ik blijf me enorm ergeren aan die blauwe lijntjes.

Ik blijf natuurlijk wel bij de mailing-list. Libreoffice is een
fantastisch intiatief! Maar ik heb geen zin om me tijdens de meest
elementaire werkzaamheden zo vaak te moeten ergeren. Nu ben ik van
die stippellijntjes verlost - heerlijk!

Ik hoop dat hier binnenkort grondige verbetering in komt.
Pieter

Pieter

Je kan bij Beeld>Afdruk-Layout deze aan of uit vinken je bent dan van
het lijntje verlost, de indeling lijkt nergens op maar het lijntje is weg

John-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.2197 / Virusdatabase: 2437/5215 - datum van uitgifte:
08/21/12


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.