Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 21/08/12 22:19, Cor Nouws schreef:
Ben het met je eens dat die blauwe lijntjes totaal geen probleem vormen.
Het geeft juist gemak. Hoop dat ze niet standaard uitgezet gaan worden.

:-) Kijk eens onder Extra > Opties ... en je ziet hoeveel smaken en wensen er zijn... (en zie mijn tip in de andere mail over het instellen van een andere kleur voor het lijntje)

Het lijkt me een leuk idee om eens een uitwisseling te doen van setjes persoonlijke voorkeuren / instellingen. Misschien zitten er wel een of enkele interessante onder die 'we' (...) als extensie beschikbaar kunnen stellen?

vr. groet,

Ik vind de nieuwe (en volledig standaard) weergave en interface zeer gebruiksvriendelijk en rustig (in Mac OS X toch). Echter kan ik jullie mening in verband met het 'storende' en 'te snel tevoorschijn komende' van die scheidingslijn wel inzien. Maar mij stoort het zeker en vast niet. Voor mij persoonlijk mag het standaard aan staan, maar is een optie om dit uit te zetten misschien wel van toepassing. Ik kan me ergens in mijn verre gedachte herinneren dat Word ook een scheidingslijn gebruikt (maar dan moet je waarschijnlijk eerst op de header klikken?). Anyway, te lang geleden :D

Verder staat hier alles basic geïnstalleerd :), dus veel bijdrage aan een eventuele extensie kan ik niet leveren.

Groet
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.