Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hoi Pieter,

pieter kristensen wrote (21-08-12 21:40)
Mijn probleem met het blauwe lijntje is dat het veel te vaak en te
makkelijk verschijnt.

Eens dat het te makkelijk verschijnt.
Maar ik heb het al zo vaak gezien (wellicht al een maand of 9 ...) dus het went toch ;-)

Ik vind het een onnodige functie. Zo vaak voeg ik nu ook weer niet kop-
en voetteksten in.

Op zijn minst zou dit voor goed uitschakelbaar moeten
zijn. Sterker nog: de default zou "uit" moeten zijn. Wie zou dit nu echt
prettig vinden?

Blijkbaar zijn er mensen die het zo prettig vinden, dat er de nodige energie in is gestoken, want het komt er niet vanzelf :-p

Extra > Opties > LibreOffice > Vormgeving .... > deel Tekstdocument, Scheidingsteken van kop en voetteksten.

Gelukkig zijn er alternatieven voor Libreoffice.

Tja, maar of we daar verder mee komen...

groetjes,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.